SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

1.1. Organizatorul prezentului concurs este societatea M ROASTERY SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, jud. Cluj, str. Piata 1 Mai, nr. 4-5, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J12/1278/2013, CUI: RO31536093, reprezentata prin D-ul Marius Nica in calitate de Administrator, si numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”.

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit in continuare „Regulamentul”) pe pagina de Instagram, folosind #olivocoffeeroasters si #olivopods,  fiind obligatoriu pentru toti participantii.

1.3. Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe pagina de blog a Prajitoriei Olivo ………………………………………………………

SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE ALE CONCURSULUI

2.1.  Concursul este organizat si se desfasoara in perioada 04 decembrie – 28 decembrie 2020, ora 23:59, pe intreg teritoriul Romaniei, in spatiul virtual corespunzator contului de Instagram personal, folosind #olivocoffeeroasters si #olivocups si in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa oricand Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe si/sau prelungi oricand desfasurarea Concursului, cu conditia ca orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament sa fie supuse instiintarii prealabile a participantilor cu cel putin 24 de ore inainte de data la care orice modificare/completare la Regulament va deveni aplicabila. 

2.2.  Informatiile date de participanti devin proprietatea Organizatorului si vor fi folosite doar in conditiile si termenii din prezentul Regulament.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1.  In Concurs are dreptul sa participe orice persoana fizica cu varsta minima de 18 ani impliniti la data inceperii concursului, care are domiciliul stabil sau resedinta pe teritoriul Romaniei.

3.2.  Nu au dreptul sa participe in Concurs angajatii companiei M ROASTERY SRL, angajatii companiilor implicate in realizarea Concursului, rudele de gradul intai (parinti/copii) si doi (frati/surori), sotul/sotia angajatilor companiei M ROASTERY SRL si angajatilor companiilor implicate in realizarea Concursului.

3.3.  Participarea la acest Concurs implica cunoasterea, respectarea si acceptarea, integrala, expresa si neechivoca a tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

3.4.  Concursul se desfasoara exclusiv pe internet, in cadrul contului de Instagram Olivo Coffee Roasters https://www.instagram.com/olivocoffeeroasters/?hl=en. Inscrierile vor fi sub forma unei fotografii. O inscriere valida inseamna ca utilizatoarul de Instagram va achizitiona o punga de capsule de specialitate Olivo de pe prajitoriaolivo.ro si va incarca pe contul personal o fotografie decenta, care sa nu contina nuditate sau scene de violenta, care să integreze capsulele de cafea de specialitate Olivo. Pentru monitorizarea inscrierilor, utilizatorul de Instagram trebuie sa foloseasca in descrierea fotografiei incarcate cele 2 hashtag-uri ale campaniei, si anume #olivocoffeeroasters si #olivocups. Fotografiile care nu sunt insotite de acest hashtag nu vor fi luate in considerare.

SECTIUNEA 4. DESCALIFICAREA PARTICIPANTILOR

4.1.  Sunt descalificate automat persoanele care participa la Concurs asumandu-si o identitate falsa. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat castigator in cazul in care acesta nu a furnizat date corecte de contact, s-a inscris utilizand date false sau incearca sa influenteze Concursul prin modalitati frauduloase sau nu respecta prevederile Regulamentului.

SECTIUNEA 5. PARTICIPAREA IN CONCURS

5.1.  Orice persoana care doreste sa se inscrie in Concurs poate participa fara a plati vreo taxa, in perioada 04-28 decembrie 2020, ora 23:59. Pentru a se inscrie, participantii trebuie sa respecte urmatoarele:  

5.2. Sa achizitioneze o punga de capsule de cafea de specialitate Olivo de pe prajitoriaolivo.ro.   

5.3. Sa intre pe contul personal de Instagram, sa incarce o fotografie decenta, care sa nu contina nuditate sau scene de violenta, care să conțină cel puțin o imagine cu capsulele de cafea de specialitate Olivo, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

5.4.  Sa foloseasca in descrierea fotografiei hashtag-urile campaniei, si anume #olivocoffeeroasters si #olivocups

5.5.  Pentru a putea fi anuntati drept castigatori, toti cei care se inscriu in Concurs trebuie sa verifice postarea de concurs pentru a afla daca numele lor se afla in lista de castigatori si sa transmita organizatorului toate datele cerute intr-un mesaj privat pe pagina de Instagram Olivo Coffee Roasters https://www.instagram.com/olivocoffeeroasters/?hl=en, respectiv numele complet, in conformitate cu un act de identitate, numarul de telefon si adresa de email.

5.6.  Fiecare participant poate sa inscrie in concurs un numar nelimitat de fotografii. O inscriere valida inseamna ca utilizatoarul de Instagram va incarca pe contul personal o fotografie decenta, ccare sa nu contina nuditate sau scene de violenta, care să conțină cel puțin o imagine cu capsulele de cafea de specialitate Olivo, alaturi de hashtag-urile campaniei, si anume #olivocoffeeroasters si #olivocups, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

5.6.  Fiecare utilizator poate sa recomande concursul pe Instagram catre prietenii din Instagram sau pe Facebook.

SECTIUNEA 6. PREMII si ACORDAREA PREMIILOR

6.1.  Validarea castigatorilor se face prin confirmarea datelor personale.

6.2.  Un participant poate castiga maxim 1 (un) premiu.

6.3.  Valoarea neta totala estimata a premiului este de 1116 lei, inclusiv TVA. Suma mentionata mai sus include taxele si impozitele aferente ce vor fi retinute la sursa conform legislatiei in vigoare si taxa de livrare lunara a capsulelor. 

6.4.  Concursul cuprinde 1 (una) categorie de premii, care consta in ”capsule pentru tot anul” reprezantand 365 capsule, cate o capsule pentru fiecare zi a anului 2021. Capsulele se vor livra in fiecare luna castigatorului in pungi a cate 30 capsule

Alegerea castigatorului se va realiza de catre prajitorul Olivo impreuna cu echipa de Marketing in data de 3 Ianuarie 2021, in urma unui vot intern fiind evaluata cea mai creativa poza. 

6.5.  Castigatorii vor fi notificati fiind contactati pe Instagram de pe contul Olivo Coffee Roasters si intr-o postare dedicata pe cont.

6.6.  Fiecare castigator trebuie sa raspunda comentariului de anuntare a premiului castigat printr-un mesaj de reply pe Instagram in maxim 48 de ore de la anuntarea acestora.

6.7.  Dupa aceaste 48 de ore, premiul lui va fi acordat rezervei.

6.8.  Premiul castigat nu poate fi inlocuit cu alte castiguri si nici nu se acorda contravaloarea in bani. In cazul refuzului castigatorilor de a beneficia de castig sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a castigului.

6.9. Orice eventuala contestatie, inclusiv privind modul de validare si acordare a premiului, poate fi formulata in scris de catre participant si depusa personal sau expediata prin posta, in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data incheierii Concursului, catre M ROASTERY SRL, pe adresa: Piata 1 Mai, nr. 4-5,, Cluj-Napoca, Jud. Cluj. Contestatia se va solutiona, in termen de maximum 10 zile lucratoare de la primire. In cazul in care contestatorul va fi nemultumit de decizie, se va incerca rezolvare contestatiei pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

6.10. Participantilor nu le este impusa nicio cheltuiala sau taxa de participare suplimentara legata de prezentul concurs cu exceptia costurilor implicate de accesul prin internet la site-ul Concursului.

6.11. Premiile atribuite vor fi puse in posesia castigatorilor prin grija Organizatorului prin intermediul contului de Instagram Olivo Coffee Roasters. Castigatorul este obligat sa prezinte reprezentantului Organizatorului copie dupa actul de identitate pentru validare. 

SECTIUNEA  7. ANULAREA PREMIILOR 

7.1.  Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula alocarea premiilor din cauza unor situatii neprevazute fara notificari prealabile. Acest lucru se aplica si in cazul in care alocarile de premii nu pot fi desfasurate conform planului, din cauza, spre exemplu, unor defectiuni de hardware sau software.

7.2.  Orice anulare prematura a alocarii de premii nu implica drepturi pentru participanti.

7.3.  In cazul anularii alocarii premiilor, vor fi postate notificari adecvate in cadrul paginii de Instagram Olivo Coffee Roasters https://www.instagram.com/olivocoffeeroasters/?hl=en 

7.4. Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului, care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

SECTIUNEA  8. TAXE

8.1.  Organizatorul Concursului este raspunzator pentru calcularea si plata impozitului pe premiu cu retinere la sursa si a tuturor taxelor sociale legale.

8.2.  Participantilor la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli suplimentare directe sau indirecte.

SECTIUNEA 9. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI. LIMITAREA RASPUNDERII

9.1. Organizatorul nu va fi raspunzator pentru prejudicii, suferite de catre castigator, indiferent de natura acestor prejudicii, suferite din momentul predarii premiului catre castigator.

9.2. Imposibilitatea castigatorului, din orice motive, de a intra in posesia oricarui premiu din cadrul acestui Concurs sau de a utiliza oricare din premiile concursului, pana la termenul mentionat la art. 6.3 de mai sus, exonereaza Organizatorul de orice raspundere. Premiul poate fi acordat unui alt castigator.

9.3. Participantii accepta in mod expres, neechivoc si cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta desemnarii castigatorilor voucherelor, precum si faptul ca Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta Regulamentului Concursului. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia Organizatorului toate datele de contact relevante, respectiv: nume, prenume, seria si nr. CI, numar de telefon, adresa de email.

9.4. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un participant desemnat castigator nu poate beneficia de premiu din cauza nerespectarii in integralitate, de catre oricare participant, a Regulamentului Concursului sau datorita numelui si/sau prenumelui trasmise gresit si/sau netrasmiterii catre Organizator a copiei dupa actul de identitate pentru validare.

9.5.  Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care decide, din orice motive, sa nu suplimenteze numarul de premii alocate, in perioada de desfasurare a Concursului, astfel cum este mentionat la art. 2.1 de mai sus.

9.6. Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs.

9.7. Organizatorii Concursului nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra voucherelor oferire ca premii cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre orice participant in legatura cu acest Concurs, exceptie facand cele prevazute de Ordonanta Guvernului 99/2000 („OG99/2000”) privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea 650/2002.

9.8. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari si/sau desemnarii oricarui castigator in cadrul acestui Concurs, rezultatele jurizarii sunt definitive.

9.9. Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:

a)   Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului.

b)   Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea, din orice motive, a unui castigator de a intra in posesia premiului castigat.

c)   Defectiuni tenhice ale furnizorilor de servicii Internet si/sau defecţiunea reţelei de socializare Instagram;

d)   Pierderea de catre participant a datelor de logare, blocarea contului de Instagram a participantului sau alte defectiuni ale altor mecanisme decat ale site-ului, implicate in procesul de reamintire a parolei si userului.

e)   Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal/tabletei/telefonului de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului/tabletei/telefonului).

g)   Situatiile in care anumite persoane inscrise in Concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la Concurs, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.

Aceste circumstante se pot datora:  informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea campaniei.  Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice si/sau intreruperilor care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau nefuctionarea/functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme.

Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la Campanie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea Campaniei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), premiile obtinute in urma Campaniei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea a acestora.

9.10. Organizatorul nu va fi responsabil pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra voucherelor, ivite ulterior semnarii procesului verbal de predare-primire catre castigatori;

9.11. Participantii accepta in mod expres, neechivoc si cu titlu definitiv si irevocabil toate deciziile adoptate de Organizator in privinta desemnarii castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al Concursului, daca este cazul, sau a altor schimbari legate de implementarea Concursului.  Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile prevazute in prezentul Regulament sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Concursului. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia Organizatorului toate datele de contact relevante (numele, prenumele, adresa de corespondenta si/sau de email si numarul de telefon mobil, dupa cum va fi cazul).

SECTIUNEA 10. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

10.1. Prin inscrierea si participarea la Campanie, Participantii precum si castigatorii premiilor declara in mod expres si neechivoc ca sunt de acord, cunosc si se obliga sa respecte prevederile prezentului Regulament, pe care le cunosc si le accepta, in mod integral si sunt de acord in mod expres si neechivoc ca datele lor personale sa fie prelucrate de catre M ROASTERY SRL si utilizate de acesta (personal ori prin imputernicit) in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor

Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai. Datele vor fi distruse in termen de 3 luni de la data acordarii ultimului premiu.

10.2. Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Campaniei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Campanie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.

10.3. Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

10.4. Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, înaintând o solicitare în scris, trimisă Organizatorului prin poştă, la adresa specificată în prezentul regulament (costurile de expediere vor fi rambursate la cerere, la tariful standard, non urgent), confirmarea faptului ca datele care ii  privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile legii 677 / 2001. 

SECTIUNEA 11. FORTA MAJORA

11.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

11.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Concursul existent in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 12. LITIGII

12.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Cluj-Napoca, potrivit legii romane.

SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

13.1 Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

13.2 Regulamentul Concursului va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe  https://www.instagram.com/olivocoffeeroasters/?hl=en si pe blog https://olivocoffeeroasters.com//blog/ 

13.3 Deciziile Organizatorului privind Concursul sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

M ROASTERY SRL